Nagrody Starosty 2019-dawne „Za czyn”

Nagroda Starosty Wyszkowskiego

Starosta Powiatu Wyszkowskiego zaprasza do składania kandydatur na tegoroczna edycję Nagrody Starosty za 2019 roku. Jest to nowa forma dawnej „Za czyn”. Termin składania wniosków upływa 4 lutego 2020r.

Nagrody przyznawane są raz w roku w pięciu kategoriach:
1) pomoc społeczna:
a) za działalność na rzecz wspierania osób i rodzin w przezwyciężaniu trudnych
sytuacji życiowych,
b) za działalność integrującą osoby starsze i osoby z niepełnosprawnościami
ze środowiskiem przez umożliwianie im uczestnictwa w życiu publicznym,
zawodowym i kulturalnym,
c) za opracowanie i wdrożenie lokalnych inicjatyw i programów społecznych
ukierunkowanych na rozwiązywanie problemów społecznych m.in. narkomanii,
alkoholizmu, bezdomności, przemocy w rodzinie,
d) za realizację przedsięwzięć wspierających różne podmioty w realizacji pomocy
społecznej,
e) za heroiczny czyn polegający na ratowaniu zdrowia i życia ludzkiego,
f) za osiągnięcia, które w istotny sposób przyczyniają się do zwiększenia udziału
społeczeństwa Powiatu w rozwiązaniu problemów społecznych innych niż
wymienione pkt.1 lit. a-e
2) rozwój gospodarczy powiatu:
a) za kreatywne i konsekwentne działania na rzecz rozwoju gospodarczego
Powiatu,
b) za tworzenie i utrzymywanie warunków do rozwoju rynku pracy,
c) za działalność na rzecz rozwoju ekonomii społecznej,
d) za działalność zgodną z ideą społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR),
e) za działalność filantropijną w biznesie
3) kultura:
a) za sukcesy w organizacji kultury, upowszechnianiu jej wartości, edukacji
kulturalnej oraz ochronie dziedzictwa narodowego,
b) za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej oraz kultywowanie tradycji
regionalnych
4) kultura fizyczna i sport:
a) za wybitne osiągnięcia w ogólnopolskim lub międzynarodowym
współzawodnictwie sportowym (tj. zajęcie czołowych miejsc w Igrzyskach
Olimpijskich, Igrzyskach Paraolimpijskich, Mistrzostwach Świata, Pucharze
Świata, Mistrzostwach Europy, Pucharze Europy, Mistrzostwach Polski,
Pucharze Polski i Ogólnopolskiej Olimpiadzie Młodzieży) oraz inne wysokie
wyniki sportowe,
b) za sukcesy w organizacji zawodów sportowych oraz upowszechnianiu kultury
fizycznej i sportu
5) aktywność obywatelska i wolontariat:
a) za rozwijanie aktywności społecznej,
b) za rozwijanie aktywności obywatelskiej,
c) za działalność wspierającą lokalną społeczność w tym działalność obywatelską,
charytatywną i wolontariat,
d) za osiągnięcia, które w istotny sposób przyczyniają się do zwiększenia udziału
społeczeństwa Powiatu w rozwiązaniu lokalnych problemów innych niż
wymienione w ust. 3 pkt. 1

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj