Analiza benchmarkingowa dla transakcji finansowych

Analiza benchmarkingowa dla transakcji finansowych

Transakcję finansową uważa się za taką, gdy dotyczy ona wyłącznie pieniędzy, a nie zakupu, w którym pieniądze są wymieniane na towar bądź usługę. Transakcje finansowe są jednymi z najczęstszych transakcji występujących pomiędzy podmiotami powiązanymi. Wśród nich wyróżnić można:

  • pożyczki,
  • gwarancje/poręczenia,
  • obligacje,
  • cash-pooling.

Pożyczki to to jeden z najpopularniejszych sposobów finansowania działalności gospodarczej ze względu na prostą formę zawarcia umowy pożyczki oraz późniejszej modyfikacji warunków, a także efektywność – szybkość oraz niskie koszty pozyskania środków pieniężnych. Istotnym elementem podczas zawierania umów pożyczek pomiędzy podmiotami powiązanymi jest ustalenie warunków zgodnych z zasadą „arm’s length”, czyli warunków, które zostałyby zaakceptowane przez niezależne podmioty na rynku.

Cash pooling to bardzo popularny w ostatnim czasie produkt bankowy, który pomaga zarządzać płynnością grupy kapitałowej. Struktura tego mechanizmu opiera się na bilansowaniu sald na prowadzonych przez bank rachunkach uczestników. Cash pooling to zaawansowany system jednodniowych pożyczek i depozytów międzygrupowych.

Według wytycznych OECD ustalając cenę transferową w transakcjach finansowych należy ocenić zdolność finansową i kredytową pożyczkobiorcy, emitenta, która odzwierciedlona jest w ratingu korzystającego z finansowania. Ponadto analiza powinna zostać przeprowadzona dla obu stron transakcji, tzn. od strony finansującego powinna uwzględniać weryfikacją możliwości alternatywnego zainwestowania wolnych środków pieniężnych, natomiast od strony korzystającego z finansowania weryfikację najkorzystniejszego rozwiązania pod względem ograniczenia kosztów.

Ustalając cenę w transakcjach finansowych, należy w pierwszej kolejności rozważyć możliwość zastosowania metody porównywalnej ceny niekontrolowanej, zarówno drogą porównań wewnętrznych, jak i zewnętrznych.

W przypadku, gdy metoda porównywalnej ceny niekontrolowanej nie może być zastosowana, rekomendowane są metody oparte na koszcie pozyskania środków przez pożyczkodawcę.

Analizami cen transferowych zajmują się wyspecjalizowane podmioty, które odpowiadają nie tylko za dobór właściwych metod, ale również za przygotowanie całości dokumentacji. Więcej można znaleźć na stronie: https://cmt-advisory.pl/co-robimy/ceny-transferowe/analiza-benchmarkingowa/

 

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj